grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Nabídka letních táborů na léto 2019 bude uveřejněna v únoru 2019

Nabídku letních táborů pro vás připravujeme a zveřejníme ji na této stránce v únoru 2019. Letos chystáme více než 25 pobytových a příměstských táborů jak v Uherském Hradišti v Domě dětí a mládeže, Přírodovědném centru TRNKA nebo Jarošově, tak v některých okolních obcích. Naše tábory mají dlouhou tradici a vedou je osvědčení vedoucí. Těšíme se na ně a hlavně na vás.

    

foto         foto
Pobytový tábor "V zajetí divočiny" v Moravském krasu

l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika