grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Dětská scéna 2018

47. celostátní přehlídka dětského divadla a 47. celostátní přehlídka dětských recitátorů se uskuteční 8.–14. června 2018  ve Svitavách.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy. Jednotlivá kola krajské, okresní a okrskové pořádá DDM Uherské Hradiště.

 

Za akci zodpovídá a veškeré informace vám ráda poskytne: Bc. Martina Dörrová - garant přehlídky
Kontakty: 572 551 347 | 605 203 064 | martina.dorrova@ddmsikula.cz.

   

47. celostátní přehlídka dětského divadla 2018

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola. Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky. Více zde...

  

Propozice , Přihláška

Termíny soutěžních kol:
Krajská přehlídka dětského divadla - Uherské Hradiště - Vésky, termín 12. -13.dubna 2018 |  Výsledková listina  |  Článek o krajském kole
CELOSTÁTNÍ KOLO - 8. - 14. června 2018 ve Svitavách

  

47. celostátní přehlídka dětských recitátorů 2018

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní. Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory. Více zde...

 Propozice a přihláška

Termíny soutěžních kol:
OKRSEK -  13. 2. 2018 v budově Domu dětí a mládeže Uherské Hradiště ŠIKULA  | soutěžilo 32 dětí z 8 škol | Výsledková listina
OKRES - 13. 3. 2018 Masarykovo nám., Uherské Hradiště | Výsledková listina
KRAJ - 17. 4. 2018 Masarykovo nám., Uherské Hradiště  | Výsledková listina
CELOSTÁTNÍ KOLO - 8. - 14. června 2018 ve Svitavách

  

Fotky z předešlých ročníků

recitacni soutezrecitační 25.3.2015recitační soutěž video

l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika