grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Nabídka kurzů, výukových programů a projektových dnů

Kurzy

Kurz obsahuje nejméně 4 setkání a před začátkem kurzu je nutné aby každý účastník měl vyplněnou a od rodičů podepsanou přihlášku. Platí se vždy po absolvování setkání a to pouze za děti, které se daného setkání zúčastnily.


Název kurzu Věková kategorie Délka Místo konání Cena
Klíčová slova zaměření kurzu
Paní učitelko a proč 5 x 90 minut míst./terén 5 x 30 Kč/žák  košík
5 nebo více programů z nabídky nebo na přání, nutnost přihlášek, DOPRAVA V CENĚ, objednávky do 30.10.2016
Křížem krážem po Zemi  MŠ a 1. stupeň ZŠ 6 x 90 minut místnost 6 x 30 Kč/žák  košík
7 programů o kontinentech - Afrika, Asie, J.Amerika, S.Amerika, Austrálie, Evropa, lidé, jídlo, zvyky, kultura, příroda
Finanční gramotnost 5 x 45 minut místnost 5 x 30 Kč/žák 
5  setkání, teorie peněz, příjmy/výdaje, dluhy, odpovědnost, investice, základní práva spotřebitelů

Výukové programy

Výukové programy podobně jako kurzy je možné absolvovat u nás v Přírodovědné centrum TRNKA nebo u Vás ve škole (příplatek 10 Kč na žáka). Všechny výukové programy zajišťuje přírodovědné oddělení DDM a jsou až na výjimky zaměřeny na environmentální a globální výchovu.

Programy je možné objednávat el. formulářem, případně telefonicky či e-mailem (tel.: 733 500 233, info.trnka@seznam.cz). Prosíme, abyste svou účast na programu potvrdili tři dny před jeho návštěvou. Délku a náročnost výukového programu lze po domluvě upravit dle Vaší potřeby. Více o výukových programech naleznete na stránkách přírodovědného oddělení www.trnka.xf.cz.

Název výukového programu Věková kategorie Délka Místo konání Cena
Klíčová slova zaměření programu
Příhody žabky Kapky I., II. MŠ a 1. a 2. třída ZŠ 120 minut místnost 25/35Kč za žáka košík
život ve vodě a kolem ní, koloběh vody, důležitost čisté vody
Povídání se zvířátky  MŠ a 1. a 2. třída ZŠ 60 minut místnost 15/25Kč za žáka košík
ukázka zvířat ze zookoutku, seznámení se savci, plazi, plži a hmyzem, králík, křeček, užovka, oblovka, švábi, agama
Tajuplná zahrada I., II. MŠ a 1. a 2. třída ZŠ 120 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
obyvatelé zahrad, domečky, užitečný hmyz, divoké byliny, výroba škvorovníku
Kouzelný les  MŠ a 1. a 2. třída ZŠ 120 minut mís. / terén 25/35Kč za žáka košík
seznámení s lesem a jeho obyvateli, stromy, keře, zvířata, chování v lese, hry, lesní patra 
Jak to chodí u mravenců   MŠ a 1. a 2. třída ZŠ 120 minut místnost 25/35Kč za žáka košík
mravenci, mraveniště, nepřátelé i přátelé mravenců, užitečnost mravenců, hry
Vůně medu MŠ a 1. stupeň ZŠ 120 min místnost 30/40Kč na žáka košík
včely, včelařství, úl, med, vosk, pyl, život včelstva, opylování rostlin, hry, ochutnávka medu
Pohádka z popelnice MŠ a 1. stupeň ZŠ 90 minut místnost 25/35Kč za žáka košík
odpad, recyklace, třídění, výroba ručního papíru, barevné kontejnery
U dědečka na statku  MŠ a 1. stupeň ZŠ 90 minut místnost 25/35Kč za žáka košík
domácí zvířata, pole, užitkové a divoké rostliny, statek
Návštěva v ZOOKOUTKU MŠ a 1. stupeň ZŠ 60 minut PC TRNKA 15Kč za žáka     košík
prohlídka zookoutku, zásady správné manipulace se zvířaty, hmyz, plazi, obojživelníci, savci, členovci, krmení
Advent  (od 21. 11. 2016) MŠ a 1. stupeň ZŠ 120 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
původ vánoc, zvyky, obyčeje, významné datumy, Ježíš, sv. Barbora, sv. Mikuláš
Ej, šlahačka moja  (od 27. 3. 2017) MŠ a 1. stupeň ZŠ 120 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
velikonoční zvyky a tradice, původ velikonoc, velikonoce ve světě, beránek, vajíčka, mrskačka
Křížem krážem po Zemi  MŠ a 1. stupeň ZŠ 90 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
6 programů o kontinentech - Afrika, Asie, J.Amerika, S.Amerika, Austrálie, Evropa, lidé, jídlo, zvyky, kultura, příroda
Voda pro život   3. až 6. třída ZŠ 120 minut míst. / terén 30/40Kč za žáka košík
koloběh vody, život ve vodě, chemizmus vody, důležitost a zdroje vody, zásoba vody
Hmyz - mám se ho bát?   3. až 6. třída ZŠ 120 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
hmyz, proměna, stavba těla, pozorování hmyzu, potrava hmyzu, užitečnost, pracovní list
Všechno lítá, co má peří   3. až 7. třída ZŠ 120 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
ptáci, druhy, stavba těla, adaptace, tahové cesty, pracovní list
Chráněná území okolí Uh.Hradiště 7. až 9. třída ZŠ a SŠ 150 minut místnost 30/40Kč za žáka košík
ochrana přírody v ČR, Natura 2000, velkoplošná i maloplošná chráněná území, zákony, okolí Uh.Hradiště
Co se děje ve světě 8. a 9. třída ZŠ a SŠ 150 minut místnost 35/45Kč za žáka košík
globální rozvojové vzdělávání, rozdělení světového bohatství, rozvojové země a pomoc, simulační hra
Já, spotřebitel 8. a 9. třída ZŠ a SŠ 120 minut místnost 35/45Kč za žáka košík
uvědomělé spotřebitelství, značení potravin, ekologické zemědělství, životní prostředí versus spotřebitelské chování
Nekonečný hon za energii 8. a 9. třída ZŠ a SŠ 150 minut místnost 35/45Kč za žáka košík
zdroje energie, jaderná energie, elektrárny, biomasa, alternativní zdroje, šetření energií, historie získávání energie

Projektové dny

Jednou z našich aktivit je také příprava a realizace projektových dnů pro školy ale i jiné organizace. Touto činností se zabývá převážně přírodovědné oddělení (Přírodovědné centrum TRNKA), které se specializuje na environmentální tematiku. Nabízíme také partnerství při realizaci Vašeho projektového dne, nebo se k nám můžete přijít poradit, jak takový den sestavit. Rádi Vám pomůžeme. Délku a náročnost projektového dne stanovíme dle Vaší potřeby. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Vámi při výběru témat aktivit a přípravě programu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal vašim představám.

Co to vlastně projektový den je ?

Jde o dopolední/celodenní program pro žáky zaměřený na určité téma(například Den země, Voda, Ovzduší, Globální problémy, Vánoce). Jednotlivé body programu se odehrávají ve škole, ale často také venku. Mezi aktivity, které do projektového dne můžeme zahrnout, patří například různé hry, soutěže vědomostní i dovedností, praktické aktivity spojené s danou tématikou (výsadby stromů, úklid odpadků, pozorování přírody), dětské divadlo, scénky, výstavy výrobků dětí a fotografií nebo také veřejná vystoupení pro rodiče.

Cena za kompletní přípravu i realizaci projektového dne je 40 Kč na jedno dítě.

Projektové dny je možné objednávat osobně, telefonicky či e-mailem  na telefonu 733 500 233, nebo prostřednictvím e-mailu info.trnka@seznam.cz.. 

Informace 

Dětská scéna 2017
Přehlídka dětských divadel a dětských recitátorů

počítadlo.abz.cz
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika