grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Nabídka kurzů, výukových programů a projektových dnů

Kurzy

Kurz obsahuje nejméně 4 setkání a před začátkem kurzu je nutné aby každý účastník měl vyplněnou a od rodičů podepsanou přihlášku. Platí se vždy po absolvování setkání a to pouze za děti, které se daného setkání zúčastnily.


Název kurzu Věková kategorie Délka Místo konání Cena
Klíčová slova zaměření kurzu
Paní učitelko a proč 5 x 90 minut míst./terén 5 x 30 Kč/žák  košík
5 nebo více programů z nabídky nebo na přání, nutnost přihlášek, DOPRAVA V CENĚ, objednávky do 30.10.2016
Křížem krážem po Zemi  MŠ a 1. stupeň ZŠ 6 x 90 minut místnost 6 x 30 Kč/žák  košík
7 programů o kontinentech - Afrika, Asie, J.Amerika, S.Amerika, Austrálie, Evropa, lidé, jídlo, zvyky, kultura, příroda
Finanční gramotnost 5 x 45 minut místnost 5 x 30 Kč/žák 
5  setkání, teorie peněz, příjmy/výdaje, dluhy, odpovědnost, investice, základní práva spotřebitelů

Výukové programy

Výukové programy podobně jako kurzy je možné absolvovat u nás v Přírodovědné centrum TRNKA nebo u Vás ve škole (příplatek 10 Kč na žáka). Všechny výukové programy zajišťuje přírodovědné oddělení DDM a jsou až na výjimky zaměřeny na environmentální a globální výchovu.

Programy je možné objednávat el. formulářem, případně telefonicky či e-mailem (tel.: 733 500 233, info.trnka@seznam.cz). Prosíme, abyste svou účast na programu potvrdili tři dny před jeho návštěvou. Délku a náročnost výukového programu lze po domluvě upravit dle Vaší potřeby. Více o výukových programech naleznete na stránkách přírodovědného oddělení www.trnka.xf.cz.

Výukové programy Přírodovědného centra TRNKA objednávejte prosím zde.

ikona

Projektové dny

Jednou z našich aktivit je také příprava a realizace projektových dnů pro školy ale i jiné organizace. Touto činností se zabývá převážně přírodovědné oddělení (Přírodovědné centrum TRNKA), které se specializuje na environmentální tematiku. Nabízíme také partnerství při realizaci Vašeho projektového dne, nebo se k nám můžete přijít poradit, jak takový den sestavit. Rádi Vám pomůžeme. Délku a náročnost projektového dne stanovíme dle Vaší potřeby. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Vámi při výběru témat aktivit a přípravě programu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal vašim představám.

Co to vlastně projektový den je ?

Jde o dopolední/celodenní program pro žáky zaměřený na určité téma(například Den země, Voda, Ovzduší, Globální problémy, Vánoce). Jednotlivé body programu se odehrávají ve škole, ale často také venku. Mezi aktivity, které do projektového dne můžeme zahrnout, patří například různé hry, soutěže vědomostní i dovedností, praktické aktivity spojené s danou tématikou (výsadby stromů, úklid odpadků, pozorování přírody), dětské divadlo, scénky, výstavy výrobků dětí a fotografií nebo také veřejná vystoupení pro rodiče.

Cena za kompletní přípravu i realizaci projektového dne je 40 Kč na jedno dítě.

Projektové dny je možné objednávat osobně, telefonicky či e-mailem  na telefonu 733 500 233, nebo prostřednictvím e-mailu info.trnka@seznam.cz.. 

Informace 

Dětská scéna
Přehlídka dětských divadel a dětských recitátorů

počítadlo.abz.cz
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika