grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Dětský a studentský parlament města Uherského Hradiště

Obecné informace

parlamentStudenstký a žákovský parlament je samostatná skupina dětí, jejímž patronem je Dům dětí a mládeže v Uh. Hradišti. Cílem parlamentu je vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže s představiteli města. Dále vhodným způsobem upozorňovat na problémy dětí a mládeže našeho města. Prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, sportu, kultury a pozitivního využívání volného času. Šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR a informovat o nich děti, mládež a dospělé ve svém okolí.

 Při práci s parlamentem si klademe za cíl dokázat co nejvíce zodpovědnosti delegovat na žáky, být spíše v pozadí. Jasně rozdělit role a funkce, definovat pravidla, práva a povinnosti. Pomoci žákům a studentům zažít pocit úspěchu. komunikovat s jednotlivými školami a poskytnout zpětnou vazbu i sebehodnocení.

 

Historie parlamentu - ke stažení

Postavení a cíle parlamentu - ke stažení

Členství v parlamentu - ke stažení

   

Rada DSP UH pro školní rok 2017-2018

PŘEDSEDA: Michaela Mitáčková
Gymnázium Uherské Hradiště

MÍSTOPŘESEDA : Jakub Zámečník
ZŠ UNESCO

TAJEMNÍK : Anežka Tinková
ZŠ Gymnázium Uherské Hradiště

Kontakty

E-mail: parlament-uh@seznam.cz

Facebook: http://www.facebook.com/DetskyAStudenskyParlamentUherskeHradiste?ref=hl

www: www.zakovskyskyparlament-uh.webnode.cz/  |  www.ddmsikula.cz

      

Události

foto

12. - 14. prosinec | Pomáhali jsme na
JEŽÍŠKOVĚ DÍLNĚ

Po tři dny jsme pomáhali na Ježíškově dílně v Klubu kultury v Uh. Hradišti. Práce jsme měli nad hlavu, protože zájem o vánoční dílničky byl velký, ale zvládli jsme to.

24. - 26. 10. 2014 | Praha patří dětem

Již po třetí se zástupci DSP zúčastní celostátní akce "Praha patří dětem", v minulých letech vždy přijeli jako vítězové. Držte jim palce i tentokrát ! plakátek k akci zde

praha detem

15.-18.11.2013 | Delegáti z DSP Uh. Hradiště:

Jakub Mikel (místopředseda DSP UH) a člen ZL DSP

Velém Britaňák

Program:

Workshopy (Marketing, etiketa)

Setkání se zástupci politických stran

(KDU- ČSL, ODS, STRANA ZELENÝCH ANO 2011)

-          Beseda URSPACE (diskuze: finální verze maturit, nově vzniklé politické strany, situace po volbách atd.)

3)      Výroční zasedání (volební zasedání)

-          Volba předsedy, místopředsedy, 2. místopředsedy a tajemníka

-          Schválení výroční zprávy

-          Začátek nového volebního období

Zapsal : Jakub Mikel

12. 3. 2014

Praha patří dětem II. - Poselství Rabiho Löwa (25. - 27. 10. 2013)

    

27. 6. 2013

Vážení přátelé,

školní rok utekl jak voda a naši svěřenci se pomalu chystají na prázdniny. Chci všem poděkovat za spolupráci během uplynulého školního roku, kdy DĚTSKÝ A STUDENTSKÝ PARLAMENT MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, pracoval s vervou sobě vlastní a dosáhl tak několika úspěchů. Ještě než je zmíním, musím podotknout, že pracovala především skupina dětí ze ZŠ. Středoškoláci se zapojovali jen jednotlivě, ale v žádném případě nepodstatně.

V následujícím školním roce několik aktivních členů (žáků ZŠ), bude studovat na středních školách v Uherském Hradišti, proto doufáme v rozšíření základny členů PARLAMENTU ze SŠ.

PARLAMENT měl hned na začátku školního roku velký úkol vytvořit nové stanovy a jednací řád, což se povedlo a celý rok již byl veden podle těchto protokolů. Děti se zúčastnily před Vánocemi například Ježíškovy dílny, připravily si výrobu dárečků pro nejmenší. Také byly platnými členy týmu na dalších akcích pořádaných DDM UH. Pěkným počinem byl nákup dárků pro dětské oddělení nemocnice (na které si sami vydělaly), na oddělení si povídaly s malými pacienty a společně strávily hezké chvíle.

Po letošním veřejném fóru, kdy Město Uherské Hradiště podpořilo návrh na zřízení "Otevřeného klubu pro mládež", se členové PARLAMENTU spolu s garantem a ředitelkou DDM aktivně podíleli na vyhledávání prostor pro tento klub. Prostor se našel na Gymnáziu v Uherském Hradišti (bývalý S Klub), smlouva o užívání se podepíše v září tohoto roku. Přípravotu pro tento krok byl také kulatý stůl mládeže, pořádaný ve spolupráci s DDM v prostorách Reduty, kde zúčastnění přinesli spoustu podnětů pro provozování tohoto klubu.

V letošním roce byla účast parlamentu na veřejném fóru již samozřejmostí, jejich námět (slevy na vstupné do sportovišť UH pro mládež) se opět umístil na předním místě potřeb občanů UH.

Zástupci parlamentu se stejně jako loni chystali do Prahy na celostátní akci "Praha patří dětem", jmenovitě pak na soutěž "Druhé poselství Rabiho Löwa", kde v loňském roce vyhráli a za získaný finanční obnos si zařídili prostor, ve kterém se konají jejich schůzky. Bohužel vzhledem k povodním se letošní akce nemohla uskutečnit. Snad se nám podaří zúčastnit v novém termínu 25. - 27. 10. 2013.

Nechci vás již zatěžovat výčtem dalších činností, jen chci ještě jednou poděkovat za vstřícnost a spolupráci v uplynulém školním roce. Těším se na další smysluplnou práci s dětmi z vašich škol.

Pohodové prázdnny a radostný vstup do dlašího školního roku přeje

Martina Dörrová - koordinátor

   

31. 1. 2013

Včera 30. ledna proběhl na Redutě v Uh. Hradišti "Kulatý stůl " na téma "Otevřený klub pro mládež v UH". Akce se zúčastnilo na 40 mladých lidí, kteří se po prezentaci členů Dětského a studentského parlamentu UH zúčastněně zapojili do diskuse.

V pondělí 4. 2. 2013 od 15 hod. proběhne na DDM schůze Parlamentu, kde budou zpracovány podněty veřejnosti, tak aby se z nich dalo vycházet při stanovování cílů a zaměření Otevřeného klubu. Na schůzku zveme všechny členy parlamentu.

 

12. 4. 2012

Náměty z veřejného fóra 11. 4. 2012

"10 problémů města" (veřejné fórum o rozvoji města, 11. 4. 2012)

Veřejné fórum města - účast žákovského parlamentu

Žákovský parlament města Uh.Hradiště pracuje pod záštitou našeho DDM se ve středu 11.4. Zúčastnil na veřejném fóru  města UH, konaném v prostorách KK. Veřejné fórum proběhlo tentokrát formou "kulatých stolů", jeden z nich byl označen jako "stůl mládeže". Pět zástupců žákovského parlamentu zde pracovalo na společných námětech pro zlepšení života v našem městě. Vyjádřili se s vervou sobě vlastní k mnoha problémům našeho města (přechody, osvětlení, bezpečnost apod.).

Z diskuse vyplynuly dva problémy, či spíše náměty, které nejvíce "pálí" naši mládež. Členové parlamentu by byli rádi, pokud by představitelé města podpořili zřízení OTEVŘENÉHO KLUBU s nealko barem, stejně jako neorganizované plavání v novém akvaparku se slevou pro mládež UH.

Tyto náměty byly zařazeny do společného veřejného hlasování, kde se "Otevřený klub" umístil z 16 námětů na 4.místě. Členové parlamentu nezapomněli podotknout, že i když spoustu věcí od města UH chtějí, oni na oplátku nabízejí pomocnou ruku při všech akcích města.

 

Kam dál ...

počítadlo.abz.cz
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika