grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Kontakty

Adresa sídla

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště
příspěvková organizace
Purkyňova 494,
686 06 Uherské Hradiště

Číslo účtu: 35-7827160207/0100

IČO: 75089602

Fakturační údaje

    

Telefon:

tel. pevná linka: 572 551 347
mobilní tel.: 737 923 842

E-mail:
 
e-mail: info@ddmsikula.cz

Web:  www.ddmsikula.cz, www.trnka.xf.cz

 

 

Zaměstnaci

Ředitelka                                                                                      Portfolio
ivaMgr. Ivana Zůbková Tel.: 737 923 842 E-mail: ivana.zubkova@ddmsikula.cz
       
Zástupce ředitele a vedoucí estetického oddělení                        Portfolio
martinaBc. Martina Dörrová Tel.: 605 203 064 E-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz
       
Vedoucí tělovýchovného oddělení                                                Portfolio
janaBc. Jana Skuciusová Tel.: 605 203 065 E-mail: jana.skuciusova@ddmsikula.cz
       
Vedoucí společensky - vědního oddělení                                      Portfolio
radka ondrejkovaRadka
Turzíková, DiS.
Tel.: 605 203 063 E-mail: radka.turzikova@ddmsikula.cz
       
Vedoucí přírodovědného oddělení (Přírodovědné centrum TRNKA)     Portfolio           
lenaMgr. Lenka
Pavelčíková
Tel.: 733 500 233 E-mail: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz
Web: www.trnka.xf.cz
   
Pedagogičtí pracovníci                                                                  Portfolio
dddBronislava Krystová (keramika)

Tel.: 572 551 347
brona.krystova@ddmsikula.cz
 
Technicko hospodařští pracovníci
Petra Smolejová  - účetní

petra.smolejova@ddmsikula.cz

Rostislav Bučík - školník
lencaLenka Řezníčková
- úklid  
       
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika