grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Aktuální akce a informace

Spuštěno přihlašování do kroužků na školní rok 2019/20

Od 1. června je spuštěno přihlašování do zájmových kroužků na příští školní rok 2019/20. Přihlašuje se prostřednictvím elektronického formuláře. Někeré kroužky se pravidelně naplní velice brzy, tak raději moc neváhejte :)

Nabídka kroužků - děti
Nabídka kroužků - dospělí

ikonaDobývání divokého západu - příměstský tábor v Mistřicích

Zveme vás na příměstský tábor v Mistřicích. Společně se vydáme na divoký západ, osidlovat nová území - mezi kovboje a indiány, do neprozkoumaných oblastí kde jen bizoni cválají prérií...   Blížší info na ivana.zubkova@ddmsikula.cz

ikonaZ Mistřic do Popovic a na špekáček | 22. června

Přijďte se přesvědčit, že za krásnou přírodou nemusíme na kraj světa, najdeme ji i za humny. A tentokrát si můžeme pěkně přispat sejdeme se až v 10:15 na autobusovém nádraží
v Uherském Hradišti. Odtud pojedeme do Mistřic a vydáme se pohodovou vycházkou
do Popovic. Tím však výlet ještě nekončí. Nakonec si společně opečeme špekáčky.

ikonaSTAŇ SE KAMARÁDEM VE VOLNÉM ČASE

Hledáme lektory kroužků: Gymnastika Bílovice, Kytara (hra podle akordů), Břišní tance, Flétna v MŠ, Zumba, Angličtina v MŠ, Balet, Klávesy, Aerobik, Ukulele a další. Více informací rádi poskytneme :)

ikona Volnočasové aktivity potřebují větší podporu

V únoru se v Otrokovicích konala 3. konference pedagogů volného času ve Zlínském kraji. Hlavním tématem byly lidské zdorje. Cílem konference bylo zviditelnění otázky lidských zdrojů, profese pedagoga volného času, problematika zájmového vzdělávání a jeho opodstatnění ve společnosti. Více se dovíte v článku...

ikona

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu? V roce 2015 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více


ikonaZookoutek v Přírodovědném centru TRNKA vyrostl

Symbolicky, jako pod stromeček, dostaly letos děti navštěvující přírodovědné zájmové kroužky na Trnce velký dárek v podobě rozšíření tamního zookoutku. Od nynějška si děti vezmou na starost k již chovaným 15 druhům zvířat nově také několik zebřiček, gekončíka, činčilu, morčata, mnohonožku a nové žabky.

Zvíře na živo – projekt podpořený Lesy ČR

logoV roce 2018 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Zvíře na živo". Díky tomu jsme mohli podstatně rozšířit a zmodernizovat náš zookoutek v Přírodovědném centru TRNKA. Od nynějška si tak děti vezmou na starost k již chovaným 15 druhům zvířat nově také několik zebřiček, gekončíka, činčilu, morčata, žabky pralesničky a felsumy. Cílem projektu je rozvíjet v dětech cit, empatii a odpovědnost ke zvířatům a přírodě.


Podpora badatelské výuky v zahradách škol – projekt podpořený Zlínským krajem

ikonaV roce 2018 jsme získali od Zlínského kraje podporu pro náš projekt „Podpora badatelské výuky v zahradách škol“. Děkujeme.


Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "HORIZONTCZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039“ projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce. Projekt je realizován společností Akropolis, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 28552709, http://www.akropolis-uh.cz/horizont. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost www.esfcr.cz .

logo
 


Nepřehlédněte

přihláška

Naše akce v červnu 2019

Dětská scéna 2019  

Organizace školního roku 2018-19

Školní vzdělávací program

Návrh rozpočtu na rok 2019
a střednědobého výhledu do roku 2021

GDPR

logologo

 

 

Upozornění

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací DDM Uh. Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace DDM Uh. Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na vedení DDM Uh. Hradiště.

 

frajeři logo

 

ikona   DDM Šikula

ikona  Přírodovědné centrum TRNKA

ikona  Kapela Frajeři

počítadlo.abz.cz
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika