grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Aktuální akce a informace

Volná místa na některých letních táborech

Ještě máme poslední volná místa na táborech, zejména na táborech příměstských, které se konají mimo Uherské Hradiště. Podívejte se na nabídku a přihlaste se, dokud je ještě čas.

 

ikonaJarní prázdniny 2. - 6. 3. 2020

Neseďte o jarních prázdninách doma! Přijďte za námi na DDM a společně něco podnikneme. Na každý den máme připravený program, tak se stačí mrknout, něco vybrat a přihlásit se ;).

ikonaVýstava "U tetičky na dědině" | 5.3. - 1.4. 2020

Těšíte se na letošní tábor na Rochusu, nebo chcete zavzvpomínat na ty předešlé? Přijďte na výstavu fotografií z příměstských táborů Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině 2019

ikonaCERMAT TESTY

Jsi v 9. třídě a máš problém s testy na střední školu? Tak neváhej a přihlas se do našeho kurzu. S námi se to naučíš! Kroužek je vhodný pro všechny děti, které se hlásí na střední školu.

Omezené parkování u PC Trnka

Upozorňujeme rodiče dětí navštěvující kroužky v Přírodovědném centru TRNKA, že z důvodu zahájení stavby hřiště za ZŠ Za Alejí nelze na parkovišti u hřiště ani ve vjezdu k němu parkovat.
 

ikonaZískali jsme ocenění za zahradu Lišky Bystroušky

Naše zahrad byla 14. listopadu 2019 oceněna na konferenci environmentálního vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji jako příklad dobré praxe podpory vzdělávání v zahradě. Děkujeme :)

ikonaZůčastnili jsme se - Praha patří dětem

Dne 11.-13.10.2020 se v Praze pod záštitou Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR uskutečnil další ročník hry „Praha patří dětem“ tentokrát s tématem Václav IV. Podívejte se jak jsme dopadli :).

ikona Angličtina pro dospělé - volné místo

Již dlouho přemýšlíš, že se chceš naučit anglicky? Tak neváhej a přihlas se do našeho kurzu. S námi se to naučíš! Kroužek je vhodný pro všechny věkové skupiny. Počet míst je omezen! Těší se na vás lektorka Zuzana Pojslová.

ikona Volnočasové aktivity potřebují větší podporu

V únoru se v Otrokovicích konala 3. konference pedagogů volného času ve Zlínském kraji. Hlavním tématem byly lidské zdorje. Cílem konference bylo zviditelnění otázky lidských zdrojů, profese pedagoga volného času, problematika zájmového vzdělávání a jeho opodstatnění ve společnosti. Více se dovíte v článku...

ikona

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu? V roce 2015 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více


ikonaZookoutek v Přírodovědném centru TRNKA vyrostl

Symbolicky, jako pod stromeček, dostaly letos děti navštěvující přírodovědné zájmové kroužky na Trnce velký dárek v podobě rozšíření tamního zookoutku. Od nynějška si děti vezmou na starost k již chovaným 15 druhům zvířat nově také několik zebřiček, gekončíka, činčilu, morčata, mnohonožku a nové žabky.

Zvíře na živo – projekt podpořený Lesy ČR

logoV roce 2018 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Zvíře na živo". Díky tomu jsme mohli podstatně rozšířit a zmodernizovat náš zookoutek v Přírodovědném centru TRNKA. Od nynějška si tak děti vezmou na starost k již chovaným 15 druhům zvířat nově také několik zebřiček, gekončíka, činčilu, morčata, žabky pralesničky a felsumy. Cílem projektu je rozvíjet v dětech cit, empatii a odpovědnost ke zvířatům a přírodě.


Čtyři pobytové tábory podpořené Zlínským krajem

ikonaV roce 2019 jsme získali od Zlínského kraje podporu našeho projektu z programu "Podpora mládeže na krajské úrovni". V rámci něho jsme realizovali 4 pobytové tábory. Děkujeme.


Podpora badatelské výuky v zahradách škol – projekt podpořený Zlínským krajem

ikonaV roce 2018 jsme získali od Zlínského kraje podporu pro náš projekt „Podpora badatelské výuky v zahradách škol“. Děkujeme.


Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "HORIZONTCZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039“ projekt pro osoby starší 50 let, které se chtějí vrátit na trh práce. Projekt je realizován společností Akropolis, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 28552709, http://www.akropolis-uh.cz/horizont. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost www.esfcr.cz .

logo
 


Nepřehlédněte

přihláška

Dětská scéna 2020  

Naše akce v březnu 2020

Veřejně prospěšné práce - jak pomohla EU a ESF naší organizaci

Organizace školního roku 2019-20

Školní vzdělávací program

Návrh rozpočtu na rok 2019
a střednědobého výhledu do roku 2021

GDPR

logologo

 

 

Upozornění

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací DDM Uh. Hradiště budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace DDM Uh. Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při nesouhlasu s uveřejňováním fotodokumentace na webových stránkách a facebooku se obraťte na vedení DDM Uh. Hradiště.

 

frajeři logo

 

ikona   DDM Šikula

ikona  Přírodovědné centrum TRNKA

ikona  Kapela Frajeři

počítadlo.abz.cz
l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika