grafika
Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Aktuální akce a informace

ikonaVýstava fotografií a výrobků z táborů Moje Slovácko  |  29. března

Přijďte na výstavu fotografií a výrobků dětí účastnících se příměstského tábora Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině, který probíhal minulé léto v Parku Rochus pod vedením našich vedoucích a ve spolupráci s ICM Uh. Hradiště a Regionem Slovácko.

ikonaVýlet - Hledání jara v Lednici   |  1. dubna

Vypravte se s námi hledat jaro do Lednice a okolí. Okoukneme zdejší zajímavosti, navštívíme skleník a příjemně se projdeme jarním lesem. Sraz v 8.05 na vlakovém nádraží ve Starém Městě, návrat v 18.01 tamtéž.

ikonaOcenění pro tábory Moje Slovácko - aneb u tetičky na dědině

V osmém ročníku soutěže HIT sezony zabodovaly naše tábory Moje Slovácko - aneb u tetičky na dědině. V letošním roce už jsou všechny místa na všech sedmi turnusech obsazená, ale můžete se těšit na příští rok. Tábor pořádáme ve spolupráci s Parkem Rochus, o.p.s. a ICM Uh. Hradiště.

ikonaKouzelné léto - příměstský tábor v Bílovicích  |  červenec

Zveme vás na příměstský tábor kouzelné léto při kterém zažijte kamarádství, dobrodružství, hry a soutěže. Tábor proběhne v MŠ Bílovicích ve dvou termínech od 17. do 21. července a od 24. do 28. července.

ikonaDetektivní škola - příměstský tábor na Velehradě  |  31.7. - 4.8.

Staňte se spolu s námi detektivy a pátrejte po jednom velkém zločinu. Zažijete při tom dobrodružství, hry a soutěže. Tábor proběhne v ZŠ Velehrad od 31. července do 4. srpna.

Putování časem - příměstský tábor v Mistřicích | 10. - 14. července

Vydejte se na putování časem a zažijte kamarádství, dobrodružství, hry a soutěže. Tábor proběhne v ZŠ Mistřice od 10. do 14. července.

ikona19. ročník ekologické soutěže týmů Poznej a chraň!  |  3. - 4. dubna

V letošním roce proběhne již 19. ročník ekologické soutěže týmů Poznej a chraň!, která je určená pro žáky 4. - 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zveme vás k účasti v regionálním kole pro oblast Hradišťska, které proběhne v prostorách Přírodovědného centra Trnka v termínu 3. a 4. dubna 2017 vždy od 9.00. Akci pořádá ekologické centrum Čtyřlístek.
 
Přihláška  |  propozice
 

ikonaÚspěch naší kapely Frajeři

Naše kapela Frajeři získala významné umístění v soutěži. Jednalo se o celostátní kolo - finále autorsko interpretační soutěže pro mladé muzikanty, které proběhlo 3. - 4. 2. 2017 v Praze, Divadlo Za plotem a naše kapela získala 2. místo v katergorie skupiny. Gratulujeme.

lektorHledáme lektory přírodovědných kroužků

Nabízíme brigádu všem zájemcům o práci s dětmi, studentům pedagogických oborů nebo těm kdo touží smysluplně naplňovat svůj volný čas. Podrobné info na plakátku nebo u Lenky Pavelčíkové (733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz)

kurz_vcely

Kurz včelařství - ZAČÍNÁME VČELAŘIT   |  od listopadu 2016 

Pro velký úspěch a neustálé dotazy na další kurz otevíráme letos další víkendový kurz včelařství. Začne v listopadu 2016 a skončí na jaře 2017. Celkem proběhnou 4 setkání u nás v učebně a 2 praktická setkání na včelnici. Přihláška

ikona

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu? V roce 2015 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více


Tajemný svět včel - projekt podpořený Lesy ČR

logoV roce 2016 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Tajuplná zahrada". Díky tomu jsme mohli část naší zahrady přebudovat na naučnou, doplnit ji informačními tabulemi, záhony trvalek, broukovištěm, bylinkovou spirálou a množstvím úkrytů pro hmyz a další organismy.


l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště
 grafika