Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Aktuální akce a informace

plakátek

Ježíškova dílna  |   10. - 12. prosinec

Od 10. do 12. prosince přijďte do foyer a malého sálu Klubu kultury na Ježíškovu dílnu. Akce je určena dětem, které si zde za pomoci lektorů, mohou vyrobit vánoční dárky.

ikona

Vánoční tvoření  |  16.12.2016 od 16.00 v DDM Jarošov

Vyrobíme si hvězdičky na sváteční stůl z modelovací hmoty Fimo, pro děti i rodiče, cena 30 Kč. Na akci je potřeba se přihlásit do 13.12.

frajeři

Úspěchy na oblastním kole mladých talentů  |  20. října

Do finále, které se koná v Brně Frajeři letos sice nepostoupili, ale postoupila Táňa Zatloukalová. Frajeři postoupili do soutěže FOLKYTONK, které se koná 3. a 4. února 2017 v Praze v Divadle Za plotem. Gratulujeme velice... Nrkněte na fotky.

plakát

Rybářský kroužek   |  od 3. listopadu

Pro holky a kluky, kteří rádi chodí do přírody a přitom se neradi „nachodí“ J Pro zájemce o ryby i rybolovnou techniku. Na jaře vám pomůžeme získat rybářské osvědčení. Každý ČTVRTEK od 15.45 do 17.15 v budově DDM – naproti starého vjezdu do nemocnice UH.

lektorHledáme lektory přírodovědných kroužků

Nabízíme brigádu všem zájemcům o práci s dětmi, studentům pedagogických oborů nebo těm kdo touží smysluplně naplňovat svůj volný čas. Podrobné info na plakátku nebo u Lenky Pavelčíkové (733 500 233, lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz)

kurz_vcely

Kurz včelařství - ZAČÍNÁME VČELAŘIT   |  od listopadu 2016 

Pro velký úspěch a neustálé dotazy na další kurz otevíráme letos další víkendový kurz včelařství. Začne v listopadu 2016 a skončí na jaře 2017. Celkem proběhnou 4 setkání u nás v učebně a 2 praktická setkání na včelnici. Přihláška

ikona

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu? V roce 2015 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více


Tajemný svět včel - projekt podpořený Lesy ČR

logoV roce 2016 jsme získali od Lesů ČR podporu pro náš projekt "Tajuplná zahrada". Díky tomu jsme mohli část naší zahrady přebudovat na naučnou, doplnit ji informačními tabulemi, záhony trvalek, broukovištěm, bylinkovou spirálou a množstvím úkrytů pro hmyz a další organismy.


l

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz
Podporujeme Vaši budoucnost“

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Partneři a sponzoři DDM Uherské Hradiště